CafeLand – UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu A4 (phường Hiệp Hòa) theo quy hoạch chung TP Biên Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giao UBND TP Biên Hòa chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu A4 (phường Hiệp Hòa) theo quy hoạch chung TP Biên Hòa theo hướng điều chỉnh chức năng tại một số phạm vi đất trống (đang đề xuất đất ở hiện hữu) cho phù hợp, nghiên cứu mở rộng phạm vi đất hỗn hợp tại khu vực trung tâm Cù lao Hiệp Hòa và nghiên cứu bố trí cầu song song cầu Rạch Cát.

phan-khu-A4-hiep-hoa

Tại phạm vi khu đất khoảng 3,5 ha nằm về phía Tây đường quy hoạch D5 thuộc một phần các ô quy hoạch II-B26, B27, B28 bố trí chức năng đất ở theo dự án.

Tại phạm vi khu đất khoảng 1,5 ha thuộc một phần ô quy hoạch II-A21 (tiếp giáp khu vực đình Bình Hòa và chùa Phước Long) bố trí chức năng đất ở theo dự án.

Tại phạm vi khu đất khoảng 1 ha thuộc một phần ô quy hoạch I-C26 (tiếp giáp phía Đông chân cầu Thống Nhất) rà soát, khảo sát cụ thể hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, nghiên cứu mở rộng ranh giới theo ranh ô thửa quy hoạch (tương ứng với ô I-C1) để bố trí chức năng đất ở theo dự án.

Tại phạm vi khu đất khoảng 1,3 ha nằm về phía Đông đường quy hoạch D8 thuộc một phần ô quy hoạch I-B7 bố trí chức năng đất ở theo dự án, đồng thời có thể nghiên cứu điều chỉnh nắn hướng tuyến tuyến đường D8 cho trùng với đường giao thông hiện hữu (thuận lợi cải tạo, mở rộng trên nền đường hiện hữu) tại ranh phía Đông khu đất.

Tại phạm vi khu đất khoảng 6.000 m2 thuộc một phần ô quy hoạch I-B7 (tiếp giáp phía Bắc ô cây xanh I-CV7) bố trí chức năng đất giáo dục, đồng thời lưu ý việc bố trí giao thông tiếp cận khu đất.

Tại phạm vi khu đất khoảng 1.600 m2 thuộc ô quy hoạch I-C13.1 (tiếp giáp phía Bắc đường Đỗ Văn Thi) bố trí chức năng đất ở theo dự án.

Tại phạm vi khu đất khoảng 2.500 m2 thuộc một phần ô quy hoạch I-C12 (tiếp giáp phía Nam đường Đồ Văn Thi) bố trí chức năng đất thương mại dịch vụ.

Tại phạm vi khu đất khoảng 2.700 m2 thuộc ô quy hoạch I-C12.1 bố trí chức năng đất thương mại dịch vụ.

Nghiên cứu lấy một phần ô quy hoạch đất ở dự án III-B4 (hoặc khu vực lân cận) để điều chỉnh mở rộng phạm vi đất hỗn họp tại khu vực tiếp giáp phía Đông ô quy hoạch III-B12 trên cơ sở hình thành ô quy hoạch có chức năng đất hỗn hợp với quy mô diện tích khoảng 10 ha.

phan-khu-A4-hiep-hoa

 

phan-khu-A4-hiep-hoa

 

Hiện trạng và quy hoạch phân khu A4 – Cù lao Hiệp Hòa

Nghiên cứu bố trí 01 cầu đường bộ tại phía thượng nguồn cầu Rạch Cát nhằm bổ sung hướng kết nối giao thông đường bộ cho Cù lao Hiệp Hòa và giảm áp lực giao thông cho cầu Hiệp Hòa.

Trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, UBND TP Biên Hòa trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong tháng 11/2020.