Ngày 20/10/2020 chính thức bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành.

ban-giao-san-bay-long-thanh-giai-doan-1

ban-giao-san-bay-long-thanh-giai-doan-1

ban-giao-san-bay-long-thanh-giai-doan-1

ban-giao-san-bay-long-thanh-giai-doan-1

ban-giao-san-bay-long-thanh-giai-doan-1